کاربردهای بتن سبکدانه سازه ای

26 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


کاربردهای بتن سبکدانه سازه ای | همانطور كه در بخش ساخت

پل با بتن سبك نيز اشاره گرديد، مزيت وزن كمتر بتن سبك

همواره مورد توجه سازندگان پل ها بوده است. در برخي

موارد پس از گذشت سال ها از ساخت، پل ها به باز سازي

(افزايش عرض پل و يا تعمير(در اثر آسيب هاي وارده)

نياز پيدا مي كنند. استفاده از بتن سبك در بازسازي پل ها

فقط محدود به پل هاي ساخته شده با بتن سبك نبوده

و پل هاي ساخته شده با بتن معمولي نيز با بتن سبك

بهسازي مي شوند. پل هاي رودخانه جيمز، بروكلين

و رودخانه كلمن نمونه هايي از بازسازي پل هاي

بتني با بتن سبك هستند.پل رودخانه جیمزيكي از

نمونه هاي بازسازي پل ها با استفاده از بتن سبك،

پل رودخانه جيمزدر ايالت ويرجينيا است. در اين

پروژه عرشه پل جديدسبك، جايگزين عرشه قديمي شد.

در طول انجام عمليات ساختماني اين پل، تردد

ترافيك مختل نگرديد و تعويض عرشه پل بدون

هیچ گونه اخلالی دررفت وآمدضورت پذیرفت.

عرشه کل دهانه پل به صورت یک عرشه پیش

ساخته ازجنس بتن سبکدانه ساخته شده بود

که به صورت یکجادرکحل نصب گردید.

استفاده از بتن سبك در ساختمان سازی:

استفاده ازبتن سبک تنهابه ساخت پل های بتنی محدودنمی شود

بلکه امروزه شاهدساخته شدن ساختمان های بلندمرتبه

بامصالح بتنی سبک هستیم.انگیزه مهم برای بهبود

مشخصات بتن سبکدانه برای کاربرددرساختمان سازی

درسال1940ایجادشد.درآن زمان آژانس ملی خانه سازی

ایالات متحده متوجه پتانسیل بتن سبک برای ساخت

سازه ها شد.می توان به بانک آمریکا،برج کامکست،

برج اصلی اداری جنوب وبرج یونیورسیتی کلاب

به عنوان بارزترین نمونه های کاربرد

بتن سبک درساختمان سازی اشاره کرد.

ساخت این برج طی سال های1968تا1972 صورت

پذیرفت ودر18می 1973به طوررسمی افتتاح شد.

این ساختمان101متریدرمونیخ ودرنزدیکی

دهکده المپیک قرارداردوبنای جانبی آن که سمبل

یک تایرمحسوب می شودکه توسط مهندسان نروژی

شوانزرکارل طراحی شده است.طراحی این ساختمان

به صورت چهاراستوانه عمودب دوبه دودرکنارهم

شکل گرفته است.طی اجرای این طرح هرطبقه

جداگانه روی زمین ساخته وسپس روی طبقات

دیگرقرارگرفته است.نکته بسیارمهم درجهت استفاده

ازبتن سبک دراین سازه طراحی آن است که چهار

استوانه به طورمستقیم روی زمین واقع نشده اندوروی

یک برج مرکزی به صورت معلق قراردارند.اشاره

به این ساخت سازه بااستفاده ازبتن سبک تزآن جهت

مهم ترتلقی می شودکه بااستفاده ازبتن سبک دراجرای

این پروژه وزن سازه6000تن کاعش یافته است.

این برج50/3مترقطر،20طبقه زیرزمین وهمکف

و18طبقه ی اداری دارد.بتن سبک استفاده شده در

ساخت این برج دارای مقاومت فشاری 41مگاپاسکال

وچگالی خشک 1530کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

استفاده ازبتن سبک درصنایع پیش ساخته:

علاوه بر كاربردهاي ذكر شده ي بتن سبك اين مصالح

كاركرد وسيعي در ساخت قطعات پيش ساخته دارند.

استفاده از المان هاي پيش ساخته بتن سبك سازهاي، در

مورد پل ها و سازه هاي مشابه كه در آنها شرايط فيزيكي

و رفت و آمد، باعث سخت يا حتي درمواردي غيرممكن

شدن روش هاي متداول مي شود، مفيد است.

پيش ساختگي بتن همچنين مي  تواند در مواردي كه

طراحي ها ومدل هاي پيچيده و يا فرم هاي تكراري

وجود دارند، مزيت اقتصادي داشته باشد. همچنين

صرفه جويي در وزن كه با استفاده از اين سنگدانه ها

حاصل مي شود، صرفه جويي در استفاده از

وسايل و ماشين آلات حمل ونقل را ممكن مي سازد  .