آسیب شناسی دربخش ساختمان

آسیب شناسی دربخش ساختمان آسیب شناسی دربخش ساختمان | بر اساس مطالعات ميداني صورت گرفته در حوزه ساخت و ساز مي توان به برخي از مهم ترين علل عدم توجه به نگهداري از ساختمان ها توسط مالک يا مالكين به شرح زير اشاره نمود: – 1  ضعف فرهنگ آموزش هاي نگهداري در بين کارفرمايان، سازندگان […]

ادامه مطلب