آهک

آهک آهک از جمله موادی است که از دوران باستان بشر شناخته است که این شناخت به دوران باستان رم قدیم باز میگردد و از آن در ساخت و ساز های خود استفاده کرده است مثلا برای ساخت پل ها و پی از این ماده بسیار مهم استفاده میکردند.واینک هم ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان […]

ادامه مطلب