اتوکلاووصنعت ساختمان

اتوکلاووصنعت ساختمان | در صنعت ساختمان اتوكلاوها به عنوان مخازن تحت فشار و حجيم داراي شرايط ايمني ويژه اي خواهند بود . نقش عمل آوري در بتن هاي معمولي و سنگين به عنوان ايجاد كننده رنگ سفيد و كاهش دهنده انقباض خشك شدگي شناخته شده است. متداول ترين كاربرد اتوكلاو ينگ در صنعت بتن هاي […]

ادامه مطلب