استفاده از بتن بازیافتی در بتن خودمتراکم

استفاده از بتن بازیافتی در بتن خودمتراکم | طبق تعریف بتن خودمتراکم بتنی با کارایی زیاد و عدم جداشدگی است که می تواند در محل مورد نظر ریخته شده، فضای قالب را پر کند و اطراف آرماتورها را بدون نیاز به تراکم مکانیکی فرا بگیرد. به طور کلی بتن خودمتراکم با مصالح بتن معمولی ساخته […]

ادامه مطلب