انرژی درساختمان وزندگی

معماری پایدار: انرژی درساختمان وزندگی | کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، اهدافی هستند که مفاهیم به اسم معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع ساختمان هم باید خود را با شرایط اقلیمی محیط وفق دهد هم ارتباط متقابلی با آن بر قرار کند”ریچارد راجرز”در این باره می گوید: […]

ادامه مطلب