انرژی نووساختمان

انرژی نووساختمان | انرژی نو یا تجدید پذیر به انواعی از انرژی می گویند که بر خلاف انرژِی های تجدید ناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را دارد. افزایش قیمت سوخت های فسیلی و بحث های زیست محیطی، از دیگرعوامل رویکرد جدید به سوی انرژی های تجدید پذیر بوده است. به علاوه، توسعه و گسترش فن آوری […]

ادامه مطلب