باکتری وبتن

باکتری وبتن | با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی، تکنولوژی بتن نیز دچار تحول گردیده است. بتن های خودترمیم به عنوان یک روش اصلاح شده برای بهبود دوام بتن شناخته شده اند. ترمیم سطحی برای حفاظت از مواد ساختمانی در برابر ورود آب و سایر مواد زیان آور نقش […]

ادامه مطلب