بتن توانمند

بتن توانمند سال هاي زيادي است که بتن به عنوان يک ماده ساختماني مهم در ساخت سازه هاي بتني مانند سدها، تونل ها ، پل ها ، ساختمان ها و سازه هاي خاص ديگر کاربرد دارد. انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر روی موارد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمایش های مختلف با مواد جدید […]

ادامه مطلب