بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟

بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟   بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟ | رفتار رئولوژي بتن تازه خودتراکم و مکانیزه آن در مقایسه با بتن تازه معمولی بیانگر ویژگی هاي این بتن می باشد. بتن خودتراکم طوري طراحی می شود تا بتواند تحت وزن خود، بدون ویبره داخلی یا خارجی با سرعت کافی جریان یابد و […]

ادامه مطلب