بتن سبک چه نوع بتنی است؟

بتن سبک چه نوع بتنی است؟ | اولین بار در زمان روم باستان در معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده شده است. به طور کلی سنگدانه های سبک به دو دسته طبیعی نظیر پومیس و مصنوعی همچون لیکا تقسیم بندی می شوند. با تولیددانه های سبک مصنوعی در […]

ادامه مطلب