بتن سبک(EPS)

بتن سبک(EPS) بتن سبک(EPS) | بتن EPS یکی ازانواع بتن سبک می باشدکه درآن ذرات پلی استایرن منبسط شده بسته به چگالی بتن،جایگزین بخشی یاتمامی سنگدانه هامی شوند.این نوع بتن ماده ای باجذب انرژی خوب می باشدودرساختمان می توان ازآن جهت شیب بندی طبقات وازبلوک ساخته شده باآن جهت ساخت دیوار غیرباربر(پارتیشن)استفاده نمود.به دلیل اینکه […]

ادامه مطلب