بتن وساخت وساز

بتن وساخت وساز | امروزه بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در صنعت ساخت و ساز به شمار می آید. تمایل زیاد صنعت به استفاده از مصالح بتنی منجر به انجام تحقیقات زیادی در زمینه اصالح معایب آن شده است. یکی از ضعف های مشهور در بتن، ترک خوردگی مصالح بتنی و در نتیجه […]

ادامه مطلب