بتن ومدول الاستیسیته

بتن ومدول الاستیسیته بتن ومدول الاستیسیته | امروزه بتن خودتراکم به طورگسترده ای توسعه یافته است وبه نوع طراحی شده است تادارای خواص مفیدی برای بتن ای سازه ای باشد.دراین نوع بتن برای بهبود خواص مکانیکی وخواص بتن تازه علاوه برموادتشکیل دهنده بتن های نرمال ازمواددیگری نظیرنانومواداستفاده می شود. سال ساخت سازه های بتنی به […]

ادامه مطلب