بتن ونانوتکنولوژی وساختمان

بتن ونانوتکنولوژی وساختمان | امروزه اهمیت کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت، با مطرح شدن توسعه ی پایدار به عنوان یک ضرورت برای حفظ محیط زیست و منافع نسل های آتی، نمود بیشتری یافته است. نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان در حوزه های مختلف مانندفلزات، بتن، خاک، شیشه، انرژی و تهویه ی مطبوع، تصفیه ی آب، حسگرها، […]

ادامه مطلب