بتن گازی ومقاوم سازی بناها

بتن گازی ومقاوم سازی بناها بتن گازی ومقاوم سازی بناها | بتن گازي(کفی)، نوعی بتن سبک هوادار است که به وسیله ي تولید کف و افزودن آن به مخلوط پایه ي حاوي ملات سیمان ویا ماسه و سیمان، تولید شده است. این بتنِ خود متراکم و جریان پذیر، به دلیل سبکی، بار زیادي را وارد […]

ادامه مطلب