بتن گازیAAC

بتن گازیAAC | در صنعت معمولا به بتن هوادار اتوکالو شده (Concrete Aerated Autoclaved )بتن گازی گفته می شود که از نوع دیگر بتن سبک اسفنجی، بتن هوادار اتوکلاونشده(بتن کفی) متمایز می شود. بتن گازی (AAC )یکی از انواع خاص بتن سبک متخلخل می باشدکه به دلیل وزن کم و خواص عایق حرارتی و صوتی […]

ادامه مطلب