برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها

برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها: ساخت،آماده سازی ونگهداری نمونه های بتنی برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها | گفتنی است که درساخت مخلوط هایی که درآن هاازدوده سیلیس یانانوسیلیس استفاده می شود، ابتدااین مواددریک مخلوط کن کوچکترباقابلیت سرعت هم زدن بالاوپره های مخصوص اختلاط مایعات بامقداری ارآب لازم بابه هم زدن به صورت دوغاب درآمده وقبل […]

ادامه مطلب