تخریب درساختمان های بلند

تخریب در ساختمان های بلند   با اتمام عمر بهره برداری ساختمان های بلند مرتبه، که در سال های اخیر تعداد آنها افزایش یافته است، نیاز به استفاده از روش های پیشرفته و نوین تخریب بیش از پیش احساس می شود. اخیراً تخریب ساختمان به عنوان اولین مرحله از فرآیند ساخت و ساز، اثرات متعددی […]

ادامه مطلب