تکنولوژی وفناوری

تکنولوژی وفناوری | فناوری و تکنولوژی در تمام زمان ها تاثیر شگرفی در معماری داشته است این موضوع تنها محدود به شیوه های ساخت نمی شود ، بلکه تکنولوژی های جدید می توانند نوع نگاه معماران به مسئله طراحی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهند به طوری که در طول تاریخ برخی از آثار […]

ادامه مطلب