دیواروساختمان

دیواروساختمان | دیوارها در سیستم های ساختمانی نقش باربری داشته اند اما با برداشته شدن بار از روی آنها و انتقال به اسکلت ساختمان بحث سبک سازی، عایق بودن و داشتن پیوستگی لازم به میان می آید لذا انواع و اقسام تکنولوژی های ساخت و ساز دیوار به وجود آمد که در زیر به تعدادی […]

ادامه مطلب