ساختمان سازی وبتن سبک

ساختمان سازی وبتن سبک | اولین بار در زمان روم باستان در معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده شده است. به طور کلی سنگدانه های سبک به دو دسته طبیعی نظیر پومیس و مصنوعی همچون لیکا تقسیم بندی می شوند. با تولیددانه های سبک مصنوعی در اوایل قرن […]

ادامه مطلب