ساختمان های بتنی

ساختمان های بتنی | یکی از معایب مهم ساختمان های بتنی وزن بسیار زیاد آن است که با میزان تخریب ساختمان در اثر زلزله نسبت مستقیم دارد. از راه های کاهش وزن سازه، استفاده از بتن سبک می باشد. تلاشهای محققین بر این است تا علاوه بر کاهش وزن مخصوص بتن که تأثیر قابل توجهی […]

ادامه مطلب