20
آوریل

ساختمان سازی و سرعت آن

در صنعت ساختمان سازی امروزی ، مهم ترین عامل برای مهندسان ، سرعت اجرای کار و مقدار هزینه ای است که صرف می کنند . در واقع همه ی افراد به این دو مورد توجه زیادی دارند . برای برآورد هزینه های احتمالی و کلی و هم چنین سرعت اجرای پروژه ؛ باید مصالح ساختمانی […]

ادامه مطلب

19
آوریل

بلوک هبلکس ایلام

شهرایلام مرکز استان ایلام است و از شمال با شهر های سیروان و چرداول ؛ همسایه است . این شهر تقریبا کوهستانی و پوشیده شده از جنگل می باشد که آب وهوای سرد و کوهستانی دارد . شهر ایلام ، در جنگ ایران وعراق ؛ جزء اولین شهر ها به شمار می رفت . این […]

ادامه مطلب

10
آوریل

شناخت انواع بتن

شناخت انواع بتن شناخت انواع بتن | یکی ازمصالح پرکاربرددرصنعت ساختمان بتن هاهستندکه باتوجه به کاربردفراوان آن توجه متخصصین ومهندسین امرساختمان رادرسرتاسرجهان به خودجذب کرده است. بتن هابراساس تفاوت دروزن وخواص موادتشکیل دهنده آن هابه سه دسته کلی بتن سبک،بتن معمولی وبتن سنگین تقسیم می شوند. بتن سبک: انواع بتن های سبک دارای وزن مخصوصی […]

ادامه مطلب
-->