شیوه های نوین مقاوم سازی

مقاوم سازی فولادی(جوش): شیوه های نوین مقاوم سازی | درایران به دلیل ضعف اجرایی در جوش و نیز به دلیل اینکه مصالح جوش ترد هستند و قادر به جذب انرژی زیادی نمی باشند توصیه می شود به جای جوشکاری از طول مهاری برای اضافه نمودن آرماتور های جدید استفاده شود. همچنین در مناطقی که با […]

ادامه مطلب