عمل آوری بتن

عمل آوری بتن عمل آوری بتن | بتن یکی از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان می باشد که با عمل آوری مناسب به افزایش مقاومت آن کمک فراوانی می کنیم. عمل آوری بتن دارای مراحل بسیار دقیق و به شدت وابسته به شرایط اقلیمی است. بتن برای رشد نیازمند دما،رطوبت و زمان است و در […]

ادامه مطلب