فناوری نو درساختمان

فناوری نو درساختمان | امروزه انرژی های نو به رغم نا شناخته ماندن،به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیر قابل جبران خواهد بود .با توسعه و پیشرفت تکنولوژی استفاده از روش های مختلف انرژی پاک،در مکان های مختلف ساختمان ها،کنترل و صرفه جویی انرژی میسر شده است . جهت […]

ادامه مطلب