فناوری ومعماری

فناوری ومعماری | یکی از ضروری ترین مسائل امروزی توجه رویکردی به محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی ، بالا بردن عمر مفید ساختمان با استفاده از فراورده های متنوع نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان است. پیشرفت های شایان نانو تکنولوژی وارد عرصه های مختلف زندگی انسان ها شده و توانسته است که تحول بنیادی را […]

ادامه مطلب