مسکن وپایداری

مسکن وپایداری | مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی ، از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ، معقول و اندیشیده برای آن است .از طرف دیگر اگر خانه سازی روندی پایدار نباشد هیچ جامعه ای نخواهد […]

ادامه مطلب