مصالح نانووخصوصیات آن ها

مصالح نانو و خصوصیات آن ها مصالح تغییر ناپذیر:  مصالحی هستند که تاثیرات فیزیکی و شیمیایی بر آنها اثر نداشته و قابلیت استتفاده مکرر و طولانی مدت را دارا می باشند برای نمونه می توان به آلیاژ فولاد در ساختمان ها بویژه ساختمان های بلندمرتبه مانند برج ها (نمونه بارز آن برج های دوقلوی آمریکا […]

ادامه مطلب