مصالح هوشمندونانو

مصالح هوشمندونانو | امروزه رشد جمعیت باعث استفاده بی رویه از انرژی های موجود شده است واین امر تاثیر نامطلوبی بر محیط زیست گذاشته است. بهره گیری از فناوری اطلاعات و بکارگیری مواد هوشمند ساختمانی در کنار طراحی مطلوب معماری ساختمان های بزرگ و پیچیده، منجر به خلق یک معماری پایدار خواهد گردید که نیاز […]

ادامه مطلب