مهمترین چالش های مسکن در ایران

مهمترین چالش های امروزه بخش مسکن در ایران عبارتند از: تامین مالی مسکن: مهمترین چالش های مسکن در ایران | زیرا این نظام بانک محور است و بانک ها با حجم محدود منابع روبرو هستند. البته خود بانک ها همچنان از اعطای تسهیلات بلندمدت رضایت ندارند و در تامین تسهیلات اقشار ضعیف هم دچار تردید […]

ادامه مطلب