موادسمی درمصالح

مواد سمی مورد استفاده در مصالح امروزی امروزه سمی بودن مصالح ساختمانی , به یکی از مشکلات بسیار بزرگ تبدیل شده است تا جایی که محققین به دنبال آن هستند که بتوانند در آینده برای مصالح یک جایگزین مناسبی پیدا کنند مطالعات انجام شد. ماده ی که امروزه می توان گفت در ساختمان سازی بیش […]

ادامه مطلب