نانوسیلیس وخواص بهبودبتن

نانوسیلیس وخواص بهبودبتن | سیمان از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی در جهان محسوب می شود و ناشناخته بودن تاثیر تغییر مشخصات طرح اختلاط بر خواص بتن ها، باعث عدم توسعه کاربرد آنها شده است. پس لزوم شناخت رفتار آن اجتناب ناپذیر می باشد. از طرفی یکی از روشهای مناسب جهت بهبود خواص مکانیکی بتن […]

ادامه مطلب