کاربردهای بتن سبکدانه سازه ای

کاربردهای بتن سبکدانه سازه ای | همانطور كه در بخش ساخت پل با بتن سبك نيز اشاره گرديد، مزيت وزن كمتر بتن سبك همواره مورد توجه سازندگان پل ها بوده است. در برخي موارد پس از گذشت سال ها از ساخت، پل ها به باز سازي (افزايش عرض پل و يا تعمير(در اثر آسيب هاي […]

ادامه مطلب