یک ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد؟

یک ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد؟ | برای جلوگیری از اتلاف انرژی های فسیلی که روند ساخت و تولید آنها سال ها به طول می انجامد ویکی ازبزرگترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند بهتر از انرژی های موجود در طبیعت بهره جست که از مهم ترین آنها انرژی خورشیدی و انرژی باد است. […]

ادامه مطلب