انرژی های تجدید پذیر در ایران

انرژی های تجدید پذیر در ایران | علاوه بر زمینه مناسب فرهنگی که برای معماری سال در ایران، موجود است، این کشور از لحاظ پتانسیل اقلیمی موجود نیز جزو بهترین کاندیداهای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر می باشد طبق آمار موجود، دریافت انرژی تابشی متوسط در ایران 50 کیلو وات بر متر مربع است. […]

ادامه مطلب